Stravné

Mateřská škola Obora zajišťuje stravování pro děti a zaměstnance mateřské školy. Cena stravy v mateřské škole od 1. 9. 2023: 
  • Děti 3 - 6 let denní normativ 45,- Kč 
  • Děti 7 - 10 let denní normativ 50,- Kč
Vyšší úhradu za stravu hradí rodiče od září školního roku, ve kterém dítě dosáhne 7 let. Jedná se o děti s odkladem školní docházky. Děti obdrží větší porce stravy (dle vyhlášky o stravování č. 107/2005 Sb.) 
 
Úhrada stravného a úplaty za předškolní vzdělávání 
Platba za stravné a úplata za předškolní vzdělávání se hradí jednou částkou. Platby jsou prováděny bezhotovostní formou na účet mateřské školy.  Výše zálohy za stravné + úplata za předškolní vzdělávání (PV): 
  • Děti 3 - 6 let záloha: 1 300,-Kč (stravné + úplata za PV)
  • Předškoláci záloha: 1 000,-Kč (stravné, úplatu za PV nehradí)
  • Děti s odkladem školní docházky záloha: 1 100,-Kč (stravné, úplatu za PV nehradí)
U všech peněžních ústavů založte trvalý příkaz od září (splatnost do 15. 9.) do června následujícího roku na číslo účtu MŠ (86-1160210247/0100) tak, aby platba byla nejpozději 15. den stávajícího kalendářního měsíce připsána na náš účet. Do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení dítěte. 
Vyúčtování přeplatků za stravování v mateřské škole se provádí jedenkrát ročně. Přeplatky jsou odesílány na účty, ze kterých jsou platby hrazeny. 
 
Přihlášení a odhlášení stravy v MŠ
Dítě se stravuje vždy, je-li přítomno v MŠ. V případě nepřítomnosti nemá dítě na stravu nárok, pouze v první den neplánované nepřítomnosti v mateřsé škole (nemoc).  
Plánovanou nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit den předem, nejpozději však do 8.00 hodin prvního dne nepřítomnosti: 
  • osobně v MŠ 
  • telefonicky - tel. 774 718 432, 778 749 575.  
Neodhlášenou stravu první den nemoci je možno vyzvednout do vlastního jídlonosiče, a to do 12.00 hodin v kuchyni MŠ. Po nemoci nebo nepřítomnosti v MŠ je třeba dítě před nástupem do mateřské školy opět nahlásit ke stravování a docházce do mateřské školy. 
Rodiče v měsíci září vyplní přihlášku ke stravování na daný školní rok.
 
Pitný režim 
Součástí každé podávané stravy je nápoj. Během celého dne mají děti k dispozici kohoutkovou vodu a ovocný džus. Děti si mohou nalévat nápoje do vlastních hrnečků dle své potřeby. Nápoje paní učitelky nabízejí dětem vždy před odchodem na vycházku. 
V teplých dnech je pitný režim zajištěn rovněž na školní zahradě. 
Druh stravy Děti 3 - 6 let       Děti 7 - 10 let
Čas výdeje stravy
přesnídávka 12
13 9:00 - 9:30
oběd24 28 12:00 - 12:30
svačina9
9
14:15 - 14:45
celkem
45
50Vyhledávání