GDPR

Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace ode dne 25. května 2018, tedy ke dni nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těhto údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") GDPR, disponuje potřebným zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele osobních údajů. Nařízení představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru, který od 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (fyzické osoby). 
 
V českém právním prostředí tak Obecné nařízení od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, resp. zákon o ochraně osobních údajů, jednou z povinností školy je "Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů" a to dle Čl. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
Pověřencem Mateřské školy Obora pro ochranu osobních údajů je Ing. Jiří Dobeš, IČO: 60585676, se sídlem Míchov 66, 679 61 Letovice. Emailová adresa: jiridobes@seznam.cz, telefon 603 870 977. Poveřenec poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.
Vyhledávání