Školní vzdělávací program

Mateřská škola Obora je umístěna do krásné oblasti Chlumů. Tato poloha staví do popředí v našem programu environmentální vzdělávání. Nabízí nám možnost přímého pozorování a úzký kontakt se změnami v přírodě během celého roku. 

Téma školního vzdělávacího programu (ŠVP): Hrajeme si poznáváme, jaké dary země máme. 

Cíle ŠVP: 
● rozvíjet poznávací procesy dětí v souladu s jejich individuálními možnostmi 
● vybavit děti takovými znalostmi a dovednostmi, které jim usnadní zvládání životních situací 
● vést děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a podporovat zdravé sebevědomí 
● vytvářet vztahy založené na vzájemné pomoci, toleranci a respektu 
● upevňovat a posilovat dobré vztahy s rodinou   

„Největší hodnotou v životě člověka je jeho zdraví, jeho nejbližší a svět ve kterém může žít.“ 

Vyhledávání