Projekty

Operační program Jan Ámos Komenský
Cílem OP JAK je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic.
Personální podpora v MŠ Obora – školní asistent.
Zahájení realizace:         1. 9. 2022
Ukončení realizace:        30. 8. 2024

„Největší hodnotou v životě člověka je jeho zdraví, jeho nejbližší a svět ve kterém může žít.“ 

Vyhledávání